پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی،
با فرمت PDF و در 2 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 41
بخشی از این پرسشنامه :
این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پرسشنامه خلاقيت كودكان از نظر مربيان

دانلود پرسشنامه خلاقيت كودكان از نظر مربيان،
با فرمت PDF و در 9 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 30
بخشی از این پرسشنامه :
این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی

دانلود پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی،
با فرمت PDF و در 6 تعداد سوالات پرسشنامه : 50
بخشی از این پرسشنامه :صفحه………………………………………………………………………………
این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDI،
با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 30
بخشی از این پرسشنامه :
این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پرسشنامه طرح ساماندهی مسکن شهر داری

دانلود پرسشنامه طرح ساماندهی مسکن شهر داری،
با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 43
بخشی از این پرسشنامه :
این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>