مجموعه نقشه ها جهت تمرین و ترسیم با نرم افزارهای طراحی

مجموعه نقشه ها جهت تمرین و ترسیم با نرم افزارهای طراحی

مجموعه نقشه ها جهت تمرین و ترسیم با نرم افزارهای طراحی

کتاب مجموعه نقشه ها جهت تمرین و ترسیم با نرم افزارهای طراحی CAD ، یکی از کتاب های مفید و کاربردی در زمینه تمرین نقشه کشی و ترسیم به کمک کامپیوتر با تمامی نرم افزارهای گروه CAD در رشته مهندسی مکانیک، هوافضا، رباتیک، برق و… می باشد. در کتاب مجموعه نقشه ها جهت تمرین و ترسیم با نرم افزارهای طراحی CAD می توانید به 100 نقشه صنعتی دو بعدی (2D) و 50 نقشه صنعتی سه بعدی (3D) آماده دسترسی پیدا نمایید. نقشه های صنعتی موجود در این کتاب از سطح مقدماتی (Easy Level) تا سطح پیشرفته (Expert Level) را شامل می گردد. کاربرانی که با نرم افزارهای طراحی صنعتی (CAD)، از قبیل: CATIA, SolidWorks, Autodesk

آموزش دو بعدی سازی در نرم افزار کتیا (CATIA Sketcher Design)

آموزش دو بعدی سازی در نرم افزار کتیا (CATIA Sketcher Design)

آموزش دو بعدی سازی در نرم افزار کتیا (CATIA Sketcher Design)

هدف اصلی در محیط Sketcher این است که کاربران بتوانند پروفیل هاي دو بعدي را که مبناي ایجاد مدل هاي سطوح و جامد می باشند را ایجاد کنند. در این جزوه آموزشی اهداف نام برده در زیر آموزش داده می شود: بطور کامل با آیکن ها و نوار ابزار هاي این محیط آشنا شود. از محیط Sketcher براي ایجاد ترسیمه هاي دو بعدي استفاده کند. با مفهوم قید گذاري آشنا شده و ترسیمه هاي مقید ایجاد کند با کاربرد ترسیمه پارامتریک آشنا شود.