طراحی و مدلسازی پوسته سقف خودرو و بهینه سازی آن در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی پوسته سقف خودرو و بهینه سازی آن در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی پوسته سقف خودرو و بهینه سازی آن در نرم افزار کتیا

در این ویدئو آموزشی، طراحی و مدلسازی پوسته سقف خودرو از روی تصویر دو بعدی و بهینه سازی آن در نرم افزار CATIA به صورت گام به گام و بطور کامل (22 دقیقه با کیفیت خوب)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود: Free Style Sketch Tracer (محیط تبدیل تصاویر دوبعدی به حجم) Free Style Shaper Optimizer (محیط طراحی سطوح پیچیده آیرودینامیکی) Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته) توجه: فایل آموزش طراحی و مدلسازی پوسته سقف خودرو بصورت کاملا تصویری، قدم به قدم و فاقد صدا می باشد. در این کلیپ آموزشی به گوشه ای از توانمندی

طراحی و مدلسازی سیم مارپیچ در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی سیم مارپیچ در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی سیم مارپیچ در نرم افزار کتیا

در این ویدئو آموزشی، طراحی و مدلسازی سیم مارپیچ در نرم افزار CATIA به صورت گام به گام و بطور کامل (5 دقیقه، به زبان انگلیسی و با کیفیت خوب)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود: Sketcher (محیط طراحی دوبعدی) Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته) جهت دانلود ویدئو آموزشی طراحی و مدلسازی سیم مارپیچ در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA به مبلغ استثنایی فقط 4000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت ودانلود در پنجره

طراحی و مدلسازی اسلحه کلاشنیکف در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی اسلحه کلاشنیکف در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی اسلحه کلاشنیکف در نرم افزار کتیا

در این ویدئو آموزشی، طراحی و مدلسازی اسلحه کلاشنیکف AK 47 از روی تصویر دوبعدی آن در نرم افزار CATIA به صورت گام به گام و بطور کامل (102 دقیقه با کیفیت خوب)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود: Sketcher (محیط طراحی دوبعدی) Part Design (محیط طراحی سه بعدی) Assembly Design (محیط مونتاژ) Sketch Tracer (محیط تبدیل تصاویر دوبعدی به حجم) Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته)

طراحی و مدلسازی گره پیچیده در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی گره پیچیده در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی گره پیچیده در نرم افزار کتیا

در این ویدئو آموزشی، طراحی و مدلسازی گره پیچیده در نرم افزار CATIA به صورت گام به گام (9 دقیقه با کیفیت خوب)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود: Sketcher (محیط طراحی دوبعدی) Part Design (محیط طراحی سه بعدی) Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته) جهت دانلود ویدئو آموزشی طراحی و مدلسازی گره پیچیده در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA به مبلغ استثنایی فقط 4000 تومان و

طراحی و مدلسازی حلقه پیچیده در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی حلقه پیچیده در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی حلقه پیچیده در نرم افزار کتیا

در این ویدئو آموزشی، طراحی و مدلسازی حلقه پیچیده در نرم افزار CATIA به صورت گام به گام (11 دقیقه با کیفیت خوب)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود: Sketcher (محیط طراحی دوبعدی) Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته) جهت دانلود ویدئو آموزشی طراحی و مدلسازی حلقه پیچیده در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA به مبلغ استثنایی فقط 4000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیرکلیک نمایید.

طراحی و مدلسازی پره فن در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی پره فن در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی پره فن در نرم افزار کتیا

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی پره فن (Fan blade) به صورت گام به گام و به زبان فارسی (14 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود: Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته کتیا) Part Design (محیط سه بعدی سازی کتیا) Sketcher (محیط طراحی دوبعدی کتیا) جهت دانلود جزوه آموزش طراحی و مدلسازی پره فن (Fan blade) در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA به مبلغ استثنایی فقط 4000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید. !!لطفا قبل از خرید از فرشگاه

طراحی و مدلسازی کف بطری در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی کف بطری در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی کف بطری در نرم افزار کتیا

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی کف بطری در نرم افزار کتیا به صورت گام به گام و به زبان فارسی (19 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود: Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته کتیا) Sketcher (محیط طراحی دوبعدی کتیا) جهت دانلود جزوه آموزش طراحی و مدلسازی کف بطری در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA به مبلغ استثنایی فقط 4000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید. !!لطفا

طراحی و مدلسازی قاب موبایل در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی قاب موبایل در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی قاب موبایل در نرم افزار کتیا

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی قاب موبایل در نرم افزار کتیا به صورت گام به گام و به زبان فارسی (29 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود: Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته کتیا) Sketcher (محیط طراحی دوبعدی کتیا) جهت دانلود جزوه آموزش طراحی و مدلسازی قاب موبایل در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA به مبلغ استثنایی فقط 4000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید. !!لطفا قبل از خرید

طراحی و مدلسازی گوشی تلفن در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی گوشی تلفن در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی گوشی تلفن در نرم افزار کتیا

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی گوشی تلفن در نرم افزار کتیا به صورت گام به گام، به زبان فارسی (37 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود: Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته کتیا) Sketcher (محیط طراحی دوبعدی کتیا) جهت دانلود جزوه آموزش طراحی و مدلسازی گوشی تلفن در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA به مبلغ استثنایی فقط 4000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید. !!لطفا قبل از خرید از

طراحی و مدلسازی قوطی شامپو در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی قوطی شامپو در نرم افزار کتیا

طراحی و مدلسازی قوطی شامپو در نرم افزار کتیا

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی قوطی شامپو در نرم افزار کتیا به صورت گام به گام به زبان فارسی (38 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود: Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته کتیا) Sketcher (محیط طراحی دوبعدی کتیا) جهت دانلود جزوه آموزش طراحی و مدلسازی قوطی شامپو در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA به مبلغ استثنایی فقط 4000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید. !!لطفا قبل از خرید از