کتاب Quick Solutions to Common Errors in English

کتاب Quick Solutions to Common Errors in English

کتاب Quick Solutions to Common Errors in English

کتاب فوق شامل اشتباهات رایج زبان آموزان در ساختار جمله، گرامر، تلفظ و حالات نوشتاری است.این اشتباهات به همراه نمونه ها و توضیحاتی ارائه شده است و می تواند به عنوان یک کتاب مرجع مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین با داشتن این کتاب شما بدون نیاز به ویراستار قادر به ویرایش متون خود خواهید بود. علاوه بر این آشنایی با این اشتباهات به شما کمک می کند تا با پرهیز از بکارگیری آن ها، گفتار زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید. کیفیت فایل: اسکن تصویری رنگی از صفحات کتاب شما می توانید بخشی از این کتاب را در کانال تلگرام ما بصورت رایگان دریافت کرده و بررسی نمایید و پس از حصول اطمینان از کیفیت بالای این کتاب اقدام به خرید نمایید.