کتاب هنر

کتاب هنر

 کتاب هنر

کتاب هنر در جهت گسترش و تعمیق تجربه‌ی زیبایی شناسی نوشته شده است. این تجربه از طریق درک و شناخت زیبایی‌ها در موقعیت‌های مختلف، تجزیه و تحلیل، ارزش گذاری و خلق آن‌ها حاصل می‌شود. این کتاب، از چهار پودمان تشیکل شده است. در نخستین پودمان، شما با مفاهیم اساسی و بنیادین زیبایی شناسی و هنر آشنا خواهید شد. در پودمان دوم، با عوامل مؤثر در بارور شدن خلقیت هنری، آشنا شده و مهارت‌های لازم برای خلق اثر هنری را کسب خواهید کرد. پودمان سوم به تجزیه و تحلیل آثار هنری و شناخت معیارهای زیبایی شناسی براساس سه مؤلفه فضا، صدا و حرکت اختصاص دارد که شالود‌ی اصلی شاخه‌های مختلف هنری را شکل می‌دهد. و بالاخره در پودمان چهارم شما با مهم‌ترین خصوصیات هویت بخش هنر ایرانی اسلامی و راه‌های حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی و

گام به گام ریاضی هشتم

گام به گام ریاضی هشتم

گام به گام ریاضی هشتم

گام به گام کامل ریاضی هشتم : امروزه داشتن گام به گام یکی از مهم ترین ابزار ها برای ادامه تحصیل میباشد . در این پست میخواهیم تا گام به گام ریاضی هشتم را به شما معرفی کنیم . در این گام به گام جواب پرسش ها و فعالیت های ریاضی هشتم داده شده است .