طراحي و مدل سازي قطعات دستگاه با استفاده از Mechanical Desktop

طراحي و مدل سازي قطعات دستگاه با استفاده از Mechanical Desktop

طراحي و مدل سازي قطعات دستگاه با استفاده از Mechanical Desktop

نرم افزار Mechanical Desktop كه به اختصار MTD خوانده مي شود، نرم افزار بسيار مؤثر و داراي توانايي هاي منحصر به فردي در طراحي قطعات نامعين و طراحي قطعات معين مي باشد. اين نرم افزار توسط شركت Autodesk پشتيباني شده است و چندين سال پيش ابتدايي ترين نرم افزار آن تحت نام MDT2 روانه بازار شد. به همراه تكميل شدن نرم افزار AutoCAD هنگامي كه اين نرم افزار به نسخه 12 رسيد مبحث جديدي تحت عنوان AMD (ساخت احجام Solid) مورد توجه خاص شركت Autodesk قرار گرفت كه بعد از آن MDT2 ارائه شد كه بسيار ضعيف بود. اما با تكميل

آموزش کاربردی نرم افزار مکانیکال دسکتاپ جلد اول (Mechanical Desktop)

آموزش کاربردی نرم افزار مکانیکال دسکتاپ جلد اول (Mechanical Desktop)

آموزش کاربردی نرم افزار مکانیکال دسکتاپ جلد اول (Mechanical Desktop)

آموزش کاربردی نرم افزار مکانیکال دسکتاپ – جلد اول، کتابی مفید و کاربردی از آموزش نرم افزار پیشرفته Mechanical Desktop می باشد. این کتاب مشتمل بر 221 صفحه، تایپ شده، به زبان فارسی ، به همراه تصاویر رنگی محیط و دستورات نرم افزار مکانیکال دسکتاپ ، با فرمت PDF جهت دانلود قرار داده شده و فصل بندی آن به ترتیب زیر می باشد: توانایی ایجاد طرح های دو بعدی یا اسکچ توانایی دیدن نماهای مختلف، برجسته کردن و دوران دادن و ویرایش قطعات دو بعدی توانایی ایجاد صفحات طراحی، عملگرهای بولین، گرد کردن لبه ها، پخ کردن لبه ها و سوراخ کاری

آموزش کاربردی نرم افزار مکانیکال دسکتاپ جلد دوم (Mechanical Desktop)

آموزش کاربردی نرم افزار مکانیکال دسکتاپ جلد دوم (Mechanical Desktop)

آموزش کاربردی نرم افزار مکانیکال دسکتاپ جلد دوم (Mechanical Desktop)

آموزش کاربردی نرم افزار مکانیکال دسکتاپ – جلد دوم ، کتابی مفید و کاربردی از آموزش نرم افزار پیشرفته Mechanical Desktop می باشد. این کتاب مشتمل بر 182 صفحه، تایپ شده، به زبان فارسی ، به همراه تصاویر رنگی محیط و دستورات نرم افزار مکانیکال دسکتاپ ، با فرمت PDF جهت دانلود قرار داده شده و فصل بندی آن به ترتیب زیر می باشد: توانایی ایجاد نماهای ترسیم توانایی نقشه کشی و حاشیه نویسی پیشرفته توانایی مونتاژ کردن قطعات توانایی ایجاد قطعات استان دارد