متلب برای مهندسین عمران (MATLAB for civil engineers)

متلب برای مهندسین عمران (MATLAB for civil engineers)

متلب برای مهندسین عمران (MATLAB for civil engineers)

متلب MATLAB یک زبان برنامه نویسی حرفه ای تخصصی برای تمامی رشته های مهندسی جهت محاسبات درسی و پروژه های علمی می باشد، این مجموعه آموزشی به گونه ای تهیه شده است تا شما نیز به عنوان یک مهندس عمران بتوانید از این زبان برنامه نویسی در پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی خود استفاده نمایید. در این مجموعه، آموزش کاربردی برای مهندسین عمران با مثال هایی از دروس دانشگاهی عمران بیان گردیده و به ترتیب زیر گردآوری شده است: بخش 1: نحوه نصب نرم افزار Matlab بخش 2: آشنایی با محیط کار و ساختار ماتریسی بخش 3: آموزش اندیس و راهنما در ماتریس بخش 4: آموزش عملگرها