به کارگیری زنجيره بلوكي در اينترنت اشياء نظامي

به کارگیری زنجيره بلوكي در اينترنت اشياء نظامي

به کارگیری زنجيره بلوكي در اينترنت اشياء نظامي

چکیده فناوری اینترنت اشیا برای پیشبرد دفاع مدرن و کاربردهای جنگی در حال رشد است. چون اشیاء در میدان نبرد از قبیل تجهیزات جنگی، جنگنده ها و وسایل نقلیه قادرند اطلاعات را از میدان نبرد دریافت کرده و منتشر کنند، تا امکان تصمیم گیری فوری در عملیات نظامی فراهم شود و خودگردانی در میدان نبرد را بهبود بخشند. از آنجایی که محیط اینترنت اشیاء میدان نبرد از لحاظ دستگاه ها، استانداردهای شبکه، پلتفرم ها، اتصال و موارد مشابه بسیار ناهمگون است، هنگامی که موجودیت ها در میدان نبرد با یکدیگر تبادل اطلاعاتی می کنند چالش های اطمینان، امنیت و محرمانگی مطرح می شود.ما پلتفرم قابل حسابرسی توانمند شده با بلاک چین را برای اینترنت اشیاء میدان نبرد جهت حل این مسائل را پیشنهاد کرده و اجزاء معماری آن را از