اصول و کاربردهای پردازش تصویر

اصول و کاربردهای پردازش تصویر

اصول و کاربردهای پردازش تصویر

با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر می‌توان دگرگونی اساسی در خطوط تولید ایجاد کرد. بسیاری از پروسه‌های صنعتی که تا چند دهه پیش پیاده سازی شان دور از انتظار بود، هم اکنون با بهره گیری از پردازش هوشمند تصاویر به مرحله عمل رسیده‌اند. از جمله منافع کاربرد پردازش تصویر به شرح زیر است: افزایش سرعت و کیفیت تولید کاهش ضایعات اصلاح روند تولید گسترش کنترل کیفیت کتاب اصول و کاربردهای پردازش تصویر (Image Processing Principles and Applications) ، مشتمل بر 452 صفحه، در 18 فصل، با فرمت PDF، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر به ترتیب زیر گردآوری شده است:

آموزش فشرده سازی تصاویر و ویدئو با استفاده از نرم افزار متلب

آموزش فشرده سازی تصاویر و ویدئو با استفاده از نرم افزار متلب

آموزش فشرده سازی تصاویر و ویدئو با استفاده از نرم افزار متلب

کتاب آموزش فشرده سازی تصاویر و ویدئو با استفاده از نرم افزار متلب (Still Image & Video Compression with MATLAB)، مشتمل بر 10 فصل، 443 صفحه، با فرمت pdf، همراه با تصاویر، به زبان انگلیسی، به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: Introduction What is Source Coding Why is Compression Necessary Image and Video Compression Techniques Video Compression Standards Organization of the Book Summary References Chapter 2: Image Acquisition Introduction

پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار متلب (Image processing using MATLAB)

پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار متلب (Image processing using MATLAB)

پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار متلب (Image processing using MATLAB)

پردازش تصویر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می شود که شاخه ای از دانش رایانه است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشت شده با دوربین دیجیتال یا پویش شده توسط پویشگر هستند سر و کار دارد. پردازش تصاویر دارای دو شاخه عمده بهبود تصاویر و بینایی ماشین است. بهبود تصاویر در برگیرنده روش هایی چون استفاده از فیلتر محو کننده و افزایش تضاد برای بهتر کردن کیفیت دیداری تصاویر و اطمینان از نمایش درست آن ها در محیط مقصد (مانند چاپگر یا نمایشگر رایانه) است، در حالی که بینایی ماشین به روش هایی می پردازد که به کمک آن ها می