تحلیل اجزاء میکروجت با استفاده از نرم افزار فلوئنت

تحلیل اجزاء میکروجت با استفاده از نرم افزار فلوئنت

تحلیل اجزاء میکروجت با استفاده از نرم افزار فلوئنت

موتورهاي جت يكي از موتورهاي حرارتي درون سوز است كه عمل تبديل انرژي ها به يكديگر در داخل موتور صورت گرفته و قدرت توليد مي نماید. به طور خيلي ساده موتور جت را مي توان مانند يك سيستم دانست كه از يك طرف هوا وارد مي شود و سپس اين هوا با مقداري سوخت تركيب شده و مي سوزد و بالاخره به صورت گازهايي كه داراي سرعت زيادي هستند از طرف ديگر خارج مي گردد. در حقيقت با اين كار به هواي عبوري از سيستم شتاب داده مي شود و چون داراي جرم است يك نيرو در جهت عقب توليد مي شود. طبق قانون سوم نيوتن (عمل و عكس العمل نيرويي مساوي ولي در جهت مخالف) نیرویی به سمت جلو توليد مي گردد كه اين نيرو را نيروي جلو برنده (Thrust) مي نامند.

مدل سازی جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده با فلوئنت

مدل سازی جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده با فلوئنت

مدل سازی جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده با فلوئنت

فلوئنت(Fluent) یک نرم‌افزار مهندسی به کمک رایانه (CAE) در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد. این نرم‌افزار امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه‌های غیرساخت‌یافته برای هندسه‌های پیچیده را فراهم می‌سازد. نوع مش‌های قابل تولید و دریافت توسط این گروه نرم‌افزاری شامل شبکه‌هایی با المان‌های مثلثی و چهارضلعی (برای هندسه‌های دوبعدی) و چهاروجهی، شش وجهی، هرمی یا گوه‌ای (برای هندسه‌های سه‌بعدی) می‌باشد. همچنین فلوئنت به کاربر اجازهٔ بهبود شبکه (مثلا ریز کردن یا درشت کردن شبکه در مرزها و مکان‌های لازم در هندسه) را می‌دهد. برای استفاده از این نرم افزار، ابتدا باید توسط یک نرم افزار کمکی مانند Gambit یا Mechanical Desktop هندسه جریان را مشخص کنید و عمل مش بندی را انجام دهید. به عبارت ساده تر، شما برای استفاده

شرایط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزار Fluent

شرایط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزار Fluent

شرایط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزار Fluent

براي حل عددي فرم گسسته معادلات دیفرانسیلی پاره اي، تعیین شرائط مرزي و اولیه الزامی است. این موضوع در بحث ریاضی یک اصل محسوب می شود. در شبیه سازي عددي جریان سیال نیز علاوه بر مطرح بودن بحث ریاضی حل معادلات، باید نوع و فیزیک جریان نیز در مرزهاي دامنه محاسباتی به حلگر شناسانده شود. بنابراین هدف از تعریف شرائط مرزي در دینامیک سیالات عددي، مقید ساختن فرم گسسته معادلات براي حل آن در یک چهارچوب خاص و نیز تعریف ویژگی جریان در مرزهاي دامنه محاسباتی می باشد. فرم هاي متعددي از شرایط مرزي براي شبیه سازي جریان وجود دارد. بعضی از شرایط مرزي حالت خاص داشته و بعضی از آن نیز بطور گسترده اي براي آنالیز انواع جریان استفاده می شود. استفاده از

آموزش کاربردی نرم افزار فلوئنت و گمبیت (Fluent and Gambit Application Training)

آموزش کاربردی نرم افزار فلوئنت و گمبیت (Fluent and Gambit Application Training)

آموزش کاربردی نرم افزار فلوئنت و گمبیت (Fluent and Gambit Application Training)

نرم‌افزار فلوئنت (Fluent )‏، یک نرم‌افزار مهندسی به کمک رایانه در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد. این نرم‌افزار امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه‌های غیرساخت‌ یافته برای هندسه‌های پیچیده را فراهم می‌سازد. نوع مش‌های قابل تولید و دریافت توسط این گروه نرم افزاری شامل شبکه‌هایی با المان‌های مثلثی و چهارضلعی ( برای هندسه‌های دوبعدی ) و چهاروجهی، شش وجهی، هرمی‌ یا گوه‌ای ( برای هندسه‌های سه‌ بعدی) می‌باشد. نرم‌افزار فلوئنت اوج هنر برنامه‌نویسی برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد. آموزش کاربردی نرم افزار فلوئنت و

آموزش جامع نرم افزار فلوئنت (Comprehensive Fluent Training)

آموزش جامع نرم افزار فلوئنت (Comprehensive Fluent Training)

آموزش جامع نرم افزار فلوئنت (Comprehensive Fluent Training)

آموزش جامع نرم افزار فلوئنت Fluent ، یک کتاب آموزشی مفید و کاربردی از نرم افزار فلوئنت ا ست که مشتمل بر 31 فصل، 2502 صفحه، به زبان انگلیسی، تایپ شده، به همراه فرمول ها و روابط ریاضی، با فرمت PDF به ترتیب زیر گردآوری شده است: Tutorial 1: Starting and Executing FLUENT Tutorial 2: Graphical User Interface – GUI Tutorial 3: Text User Interface – TUI Tutorial 4: Reading and Writing Files Tutorial 5: Unit Systems Tutorial 6: Reading and Manipulating