آموزش زبان انگلیسی قسمت دوم

آموزش زبان انگلیسی قسمت دوم

آموزش زبان انگلیسی قسمت دوم

در درس دوم آموزش زبان به مبحث زمان حال استمراری می پردازیم و با این زمان کار را بررسی می کنیم.زمانی در انگلیسی که از روی دادن امری در حال به طور مستمر سخن می گوید.من دارم می روم،من دارم می دوم،من دارم شنا می کنم،تو داری حرف می زنی و… با یادگیری این زمان یا tense یعنی present continious با جملات جدید زبان انگلیسی آشنا خواهید شد که در مکالمه بسیار کاربرد دارند.

آموزش زبان انگلیسی قسمت اول

آموزش زبان انگلیسی قسمت اول

آموزش زبان انگلیسی قسمت اول

در اولین قسمت از این مجموعه آموزشی با افعال to be آشنا خواهید شد و یاد می گیرید چگونه با استفاده از این افعال جملات ساده و با معنا بسازید.به یاد داشته باشید تمرین را فراموش نکنید و پا به پای درسهای این مجموعه پیش بیایید تا علاوه بر یادگیری مکالمه از گرامر قوی نیز برخوردار شوید.در این مجموعه آموزشی بیش از صدها جمله آورده شده است که هر کدام کاربرد خاصی در زندگی روزمره دارند.به یاد داشته باشید دیدن فیلم زبان انگلیسی گوش دادن به موسیقی و خواندن کتاب و… همه و همه می توانند به بهتر یاد گرفتن زبان انگلیسی و تقویت conversation و یا reading و listening کمک فراوانی کنند.پس از هر منبع در جای خود و با دقت فراوان گوش دهید تا با تفاوت جملات و زمان های انگلیسی آشنا شوید و در ابتدای کار