نرم افزار مدیریت از راه دور اندروید

نرم افزار مدیریت از راه دور اندروید

نرم افزار مدیریت از راه دور اندروید

CBB نرم افزار مدیریت و کنترل از راه دور گوشی های اندرویدی میباشد با استفاده از این نرم افزار میتوانید به راحتی گوشی ها یا تبلت های خود و خانواده را کنترل کنید استفاده از این برنامه چگونه است؟ برنامه ابتدا باید در گوشی مورد نظر که میخواهیم کنترل اش کنیم نصب شود و ادامه استفاده از برنامه را در آموزش بصورت کامل آورده ایم دسترسی های برنامه چیست؟ این برنامه به سبب کد نویسی قوی دسترسی های فوق العاده ای دارد که به چند مورد اشاره میکنیم دسترسی به پیامک