دانلود پاورپوینت نمونه های فرهنگ جهانی 2 جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت نمونه های فرهنگ جهانی 2 جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود-پاورپوینت-نمونه-های-فرهنگ-جهانی-2-جامعه-شناسی-پایه-یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نمونه های فرهنگ جهانی 2 درس 4 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 27


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت نمونه های فرهنگ جهانی 2 درس 4 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت افق بیداری اسلامی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت افق بیداری اسلامی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود-پاورپوینت-افق-بیداری-اسلامی-جامعه-شناسی-پایه-یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت افق بیداری اسلامی درس 15 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 34

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت افق بیداری اسلامی درس 15 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف بیداری اسلامی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف بیداری اسلامی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود-پاورپوینت-انقلاب-اسلامی-ایران-نقطه-عطف-بیداری-اسلامی-جامعه-شناسی-پایه-یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطف بیداری اسلامی درس 14 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 25

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطف بیداری اسلامی درس 14 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت سرآغاز بیداری اسلامی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت سرآغاز بیداری اسلامی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود-پاورپوینت-سرآغاز-بیداری-اسلامی-جامعه-شناسی-پایه-یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سرآغاز بیداری اسلامی درس 13 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 23

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت سرآغاز بیداری اسلامی درس 13 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

همچنین از همین سایت دانلود کنید:

دانلود پاورپوینت جهان فرهنگی درس 1 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت فرهنگ جهانی درس 2 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت نمونه های فرهنگ جهانی 1 درس 3 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت نمونه های فرهنگ جهانی 2 درس 4 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب درس 5 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب درس 6 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت جامعه جهانی درس 7 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت تحولات نظام جهانی درس 8 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت جهان دو قطبی درس 9 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت جنگ ها و تقابل های جهانی درس 10 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت بحران های اقتصادی و زیست محیطی درس 11 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت بحران های معرفتی و معنوی درس 12 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت سرآغاز بیداری اسلامی درس 13 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطف بیداری اسلامی درس 14 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت افق بیداری اسلامی درس 15 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم

بیداری اسلامی درس 13 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 23

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت سرآغاز بیداری اسلامی درس 13 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت بحران های معرفتی و معنوی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت بحران های معرفتی و معنوی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود-پاورپوینت-بحران-های-معرفتی-و-معنوی-جامعه-شناسی-پایه-یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بحران های معرفتی و معنوی درس 12 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 27

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت بحران های معرفتی و معنوی درس 12 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود-پاورپوینت-بحران-های-اقتصادی-و-زیست-محیطی-جامعه-شناسی-پایه-یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بحران های اقتصادی و زیست محیطی درس 11 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 22

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت بحران های اقتصادی و زیست محیطی درس 11 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی پایه یازدهم

پاورپوینت جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی پایه یازدهم

پاورپوینت-جنگ-ها-و-تقابل-های-جهانی-جامعه-شناسی-پایه-یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت جنگ ها و تقابل های جهانی درس 10 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 26

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت جنگ ها و تقابل های جهانی درس 10 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت جهان دو قطبی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت جهان دو قطبی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود-پاورپوینت-جهان-دو-قطبی-جامعه-شناسی-پایه-یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جهان دو قطبی درس 9 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 24

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت جهان دو قطبی درس 9 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت تحولات نظام جهانی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت تحولات نظام جهانی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود-پاورپوینت-تحولات-نظام-جهانی-جامعه-شناسی-پایه-یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تحولات نظام جهانی درس 8 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 27

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت تحولات نظام جهانی درس 8 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت جامعه جهانی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت جامعه جهانی جامعه شناسی پایه یازدهم

دانلود-پاورپوینت-جامعه-جهانی-جامعه-شناسی-پایه-یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جامعه جهانی درس 7 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 27

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت جامعه جهانی درس 7 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل