پکیج ماشین های الکتریکی

پکیج ماشین های الکتریکی

پکیج ماشین های الکتریکی

بسم الله الرحمن الرحیم تو این بسته من سه گزارش کار خوب در زمینه ماشین های الکتریکی قرار دادم که میخوام محتوای هرکدومش رو براتون شرح بدم: 1) جزوه اول : گزارش کار ازمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 ، 30 صفحه به صورت تایپی شامل: * ازمایش بارداری و بی باری مولد شنت به همراه نمودار ها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات. * ازمایش بارداری و بی باری مولدهای کمپوند به همراه نمودار ها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات. * ازمایش بارداری و بی باری مولد تحریک مستقل به همراه نمودار ها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات. *ازمایش مشخصه گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور شنت به همراه نمودارها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات. *ازمایش مشخصه گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور های کمپوند اضافی به همراه نمودارها و شماتیک مداری