گزارش کارآموزی مخابرات

گزارش کارآموزی مخابرات

گزارش کارآموزی مخابرات

فایل گزارش کارآموزی مخابرات با فرمت DOC و قابل ویرایش در 43 صفحه با عنواین: فهرست مقدمه فصل اول – آشنايی با مکان کارآموزی تاريخچه شرخ مختصری از فرآيند خدمات فصل دوم – ارزيابی بخش های مرتبط به رشته ICT موقعيت رشته کارآموز شرح وظايف رشته کارآموز برنامه های آينده سازمان فصل سوم – آموخته ها واحد پشتيبانی فنی مراکز شهری توپولوژی شبکه مرکز ترانزيت Numbering تماس های شهری تماس های بين شهری کد منطقه تماس های کشوری مرکز مخابراتی مسير برقراری ارتباط از مشترک تا مرکز سيگنالينگ صحبت

گزارش کارآموزی لوله کشی گاز طبیعی

گزارش کارآموزی لوله کشی گاز طبیعی

گزارش کارآموزی لوله کشی گاز طبیعی

لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها فرمت : DOCX تعداد صفحات: 12 قابل ویرایش فهرست: طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح تهیه نقشه های سیستم لوله کشی انتخاب قطر لوله گاز اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه قطر لوله گاز حد اکثر قطر اسمی مجاز الزامات نصب اجزای سیستم لوله کشی گاز مشخصات مواد و مصالح مصرفی اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی کنترل کیفیت در سیستم لوله کشی گاز نحوه و مراحل آزمایش نصب و راه اندازی وسایل گازسوز ضوابط نصب دریچه و کانال های متصل به هوای آزاد ضوابط مربوط به