خواص درماني عسل (عسل درماني)

خواص درماني عسل (عسل درماني)

 خواص درماني عسل (عسل درماني)

چكيده مقاله عسل از قديمي ترين و نخستين شيرين كنده هايي است كه انسان استفاده كرده وشامل قند ،گلوگز،فروكتوز،موادمعدني وهمچنين منيزيم ،پتاسيم، كلسيم ،كلريدسديم ،گوگرد، آهن وويتامين هاي B1 – B2 – B3- B5 – B6 وويتامين C وهزاران مواد مفيد ديگر در عسل وجود دارد كه ما در اين مقاله تشريح كامل آنها مي پردازيم.