دانلود بسته آموزش تصويري صفرتا صد spss

دانلود بسته آموزش تصويري صفرتا صد spss

دانلود بسته آموزش تصويري صفرتا صد spss

دانلود بسته آموزش تصويري صفرتا صد spss فصل اول : آشنايي با SPSS مقدمه اجراي برنامه SPSS پنجره کاري در SPSS بررسي منوهاي برنامه ميله ابزار راهنماي SPSS اجراي راهنما خواندن اطلاعات يک پرونده تغيير نحوه نمايش داده ها تعريف متغير جديد فصل دوم : اصول اوليه در SPSS مقدمه بررسي صفحه کاربرگ ايجاد يک پروژه جديد تعريف متغير در SPSS مقادير يک متغير مشاهده متغير تعريف شده تغيير اطلاعات وارد شده ذخيره سازي اطلاعات ايجاد سطر يا Case جديد ايجاد متغير جديد حذف سطر حذف متغير در SPSS فصل سوم : کار با پرونده داده ها در SPSS مقدمه صادر کردن اطلاعات به SPSS خواندن اطلاعات از نرم افزارهاي ديگر و ورود داده