آموزش عادات صحیح روزانه به کودک با کلیپ‌های شاد به انگلیسی

آموزش عادات صحیح روزانه به کودک با کلیپ‌های شاد به انگلیسی

آموزش عادات صحیح روزانه به کودک با کلیپ‌های شاد به انگلیسی

دوستان عزیزم این پکیج جهت ترغیب کودکان شما به انجام عادات صحیح روزانه و داشتن رفتار درست در واکنش به اتفاقات روزمره تهیه شده است و از 2 سال تا 7 سال قابل استفاده می‌باشد. کلیپ‌ها شاد، آهنگین و جذاب برای کودک بوده و با آموزش غیر مستقیم فرزند شما را به انجام رفتار صحیح در طول روز ترغیب می‌نماید. از طرف دیگر با توجه به اینکه کلیپ‌ها به زبان انگلیسی ساده می‌باشد، کودک را در سنین پایین با زبان انگلیسی آشنا کرده و با دیدن چندباره کلیپ‌ها متوجه لغات می‌شود و می‌تواند آن‌ها را تلفظ کند ضمن آنکه این کلیپ‌ها مشخص و واضح به صورت تصویری آموزش را انجام می‌دهد و کاملا برای کودک قابل درک می‌باشد. فقط عزیزان بارها و بارها این کلیپ‌ها را برای کودک به نمایش

آموزش عادات صحیح روزانه به کودک با کلیپ‌های شاد به انگلیسی

آموزش عادات صحیح روزانه به کودک با کلیپ‌های شاد به انگلیسی

آموزش عادات صحیح روزانه به کودک با کلیپ‌های شاد به انگلیسی

دوستان عزیزم این پکیج جهت ترغیب کودکان شما به انجام عادات صحیح روزانه و داشتن رفتار درست در واکنش به اتفاقات روزمره تهیه شده است و از 2 سال تا 7 سال قابل استفاده می‌باشد. کلیپ‌ها شاد، آهنگین و جذاب برای کودک بوده و با آموزش غیر مستقیم فرزند شما را به انجام رفتار صحیح در طول روز ترغیب می‌نماید. از طرف دیگر با توجه به اینکه کلیپ‌ها به زبان انگلیسی ساده می‌باشد، کودک را در سنین پایین با زبان انگلیسی آشنا کرده و با دیدن چندباره کلیپ‌ها متوجه لغات می‌شود و می‌تواند آن‌ها را تلفظ کند ضمن آنکه این کلیپ‌ها مشخص و واضح به صورت تصویری آموزش را انجام می‌دهد و کاملا برای کودک قابل درک می‌باشد. فقط عزیزان بارها و بارها این کلیپ‌ها را