منابع کنکور ارشد روانشناسی

منابع کنکور ارشد روانشناسی

منابع کنکور ارشد روانشناسی

این پک برای کسایی که داوطلب کنکور ارشد روانشناسی هستن و حتی اگه وقت زیادی ندارند مناسب میباشد گرایش های بالینی،عمومی،تربیتی . ولی برای خود درس بالینی و زبان و تربیتی بهتره بیشتر و کاملتر خونده بشه روانشناسی رشد 56 صفحه روانشناسی کودکان استثنایی 60 صفحه آسیب شناسی روانی 70 صفحه آمار و روش تحقیق 142 صفحه کتاب کامل هیلگارد براهنی کتاب کاپلان سادوک ترجمه ابراهیمی فیزیولوژیک وانگیزش هیجان دست نویس دکتر پیری جزوه روانشناسی بالینی شاملو دوتا جزوه کامل علم النفس با تست چکیده روانشناسی تربیتی کلمات تخصصی زبان سه تا فایل کامل