شرح کشف المراد (علی محمدی)

شرح کشف المراد (علی محمدی)

شرح کشف المراد (علی محمدی)

شرح کشف المراد ، اثر علی محمّدی خراسانی‏ (متولد ۱۳۳۷ش) است که در آن، کتاب «کشف المراد» نوشته علامه حلی (حله ۶۴۸-‌۷۲۶ق، نجف) را از زبان عربی به فارسی ترجمه و شرح کرده است. «کشف المراد» نیز، شرحی بر کتاب «تجرید الاعتقاد» نوشته خواجه نصیرالدین طوسی (طوس ۵۷۹-‌۶۵۳ش، بغداد) است. درباره این ترجمه و شرح چند نکته گفتنی است: مترجم و شارح محترم فقط بخش دوم کتاب، یعنی قسمت الهیات بالمعنی الاخص را ترجمه و شرح کرده، ولی درباره مطالب بخش اول، یعنی امور عامه هیچ توضیحی ارائه نکرده است. شارح در مقدمه‌اش – که آن را در تاریخ اول رمضان ۱۴۱۰ق،‏ نوشته – ‌یادآور شده است: «… نوشتارى که پیش روى شماست، شرحى بر کتاب ارزشمند «کشف المراد فی شرح