کسب و کار نوآورانه Startup 24 ساعت کد 99506728 عصر اندیشه

کسب و کار نوآورانه Startup 24 ساعت کد 99506728 عصر اندیشه

کسب و کار نوآورانه Startup 24 ساعت کد 99506728 عصر اندیشه

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون کسب و کار نوآورانه Startup کد دوره: 99506728 مدت دوره: 24 ساعت تعداد سئوالات: 80 سئوال فرمت فایل: PDF