کروماکی و پرده سبز (پک ۱ )

کروماکی و پرده سبز (پک ۱ )

کروماکی و پرده سبز (پک ۱ )

دانلود ۶ ویدیو کروماکی و پرده سبز شامل دود و پنجره و دوربین و نوار زیر نویس و انتخاب با انگشت قابل استفاده در کلیه نرم افزارهایی میکس و مونتاژ برای ساخت تیزر و تبلیغات و غیره ویدیو مربوطه