حل معادلات مومنتم و انرژی در جریان بر روی صفحه تخت و سطح گوه ای شکل

حل معادلات مومنتم و انرژی در جریان بر روی صفحه تخت و سطح گوه ای شکل

حل معادلات مومنتم و انرژی در جریان بر روی صفحه تخت و سطح گوه ای شکل

در این پروژه می‌خواهیم معادلات ناویر-استوکس و انرژی را برای دو هندسه مختلف یعنی صفحه تخت و همین طور سطح گوه ای شکل در حالت جریان آرام حل نماییم. شکل زیر نشان دهنده یک صفحه تخت می باشد (گرادیان فشار صفر) که یکی از هندسه های مورد بررسی ما است. در حل معادله انرژی برای صفحه تخت، دمای صفحه را ثابت و برابر با دمای جریان آزاد در نظر می گیریم.در این پروژه می‌خواهیم معادلات ناویر-استوکس و انرژی را برای دو هندسه مختلف یعنی صفحه تخت و همین طور سطح گوه ای شکل در حالت جریان آرام حل نماییم. شکل زیر نشان دهنده یک صفحه تخت می باشد (گرادیان فشار صفر) که یکی از هندسه های مورد بررسی ما است. در حل معادله انرژی برای صفحه تخت، دمای صفحه را ثابت و برابر با دمای جریان آزاد در

کد فرترن و نتایج تمرین 26 فصل 4 کتاب آنالیز لایه مرزی تالیف پروفسور جوزف شتز

کد فرترن و نتایج تمرین 26 فصل 4 کتاب آنالیز لایه مرزی تالیف پروفسور جوزف شتز

کد فرترن و نتایج تمرین 26 فصل 4 کتاب آنالیز لایه مرزی تالیف پروفسور جوزف شتز

کتاب آنالیز لایه مرزی (Boundary Layer Analysis) تالیف پروفسور جوزف شتز (Joseph A. Schetz) از منابع معتبر آموزشی درس تئوری لایه مرزی در دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی است. در این پست، مینی پروژه مربوط به تمرین 26 فصل 4 ویرایش 1 این کتاب ارائه می شود. گفتنی است کد فرترن، پلات گرفته شده از نتایج با استفاده از نرم افزار تک پلات، عکس با کیفیتی از نتایج به همراه فایل توضیحات کامل در این پکیج قرار دارند.

کد فرترن و نتایج تمرین 13 فصل 4 کتاب آنالیز لایه مرزی تالیف پروفسور جوزف شتز

کد فرترن و نتایج تمرین 13 فصل 4 کتاب آنالیز لایه مرزی تالیف پروفسور جوزف شتز

کد فرترن و نتایج تمرین 13 فصل 4 کتاب آنالیز لایه مرزی تالیف پروفسور جوزف شتز

کتاب آنالیز لایه مرزی (Boundary Layer Analysis) تالیف پروفسور جوزف شتز (Joseph A. Schetz) از منابع معتبر آموزشی درس تئوری لایه مرزی در دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی است. در این پست، مینی پروژه مربوط به تمرین 13 فصل 4 ویرایش 1 این کتاب ارائه می شود. گفتنی است فایل کد فرترن، پلات گرفته شده از نتایج با استفاده از نرم افزار تک پلات، عکس با کیفیتی از نتایج به همراه فایل توضیحات در این پکیج قرار دارند.