دانلود کتاب یاد و باد، سی ترانه و تصنیف شور اثر پشنگ کامکار (PDF و صوتی)

دانلود کتاب یاد و باد، سی ترانه و تصنیف شور اثر پشنگ کامکار (PDF و صوتی)

دانلود کتاب یاد و باد، سی ترانه و تصنیف شور اثر پشنگ کامکار (PDF و صوتی)

دانلود کتاب یاد و باد، سی ترانه و تصنیف شور برای سنتور اثر پشنگ کامکار کتاب یاد و باد به گردآوری و تنظیم مجتبی زمانی زیر نظر پشنگ کامکارمیباشد که سیما بینای نیز بازنگری متن قطعات را داشته اند. در این کتاب 30 قطعه تصنیف و آهنگ فولکوریک از مناطق مختلف ایران برای سنتور آماده شده است که می توانید به همراه فایل صوتی کتاب از اینجا خرید نمایید. مشخصات محصول تعداد صفحات کتاب: 48 (کامل) – مشاهده نمونه ای از کتاب (کلیک کنید) تعداد ترَک های اجرای صوتی: