دانلود کتاب گلنار، سی قطعه ترانه برای سنتور اثر پشنگ کامکار (صوتی & PDF)

دانلود کتاب گلنار، سی قطعه ترانه برای سنتور اثر پشنگ کامکار (صوتی & PDF)

دانلود کتاب گلنار، سی قطعه ترانه برای سنتور اثر پشنگ کامکار (صوتی & PDF)

دانلود رایگان کتاب گلنار، سی قطعه ترانه برای سنتور اثر پشنگ کامکار کتاب حاضر در جهت پیشرفت تکنیک نوازندگی و در ادامه ی کتاب شیوه سنتور نوازی در اختیار مدرسین و علاقمندان قرار میگیرد. محتوای کتاب شامل تصنیف های خاطره انگیز قدیمی و ترانه های فولکلوریک ایران است. این کتاب می تواند در ادامه ی کتاب شیوه سنتور نوازی و هم زمان با آموزش ردیف تدریس شود. غیر از یکی دو مورد، تمامی قطعات این کتاب در دستگاه شور و متلقات آن است. بنابراین نیازی به تغییر کوک ساز نمی باشد. جهت کمک بیشتر به اجرای دقیق تصنیف ها و ترانه ها، متن اشعار نیز