کتاب فیزیک 3 ریاضی

کتاب فیزیک 3 ریاضی

کتاب فیزیک 3 ریاضی

مروری بر خلاصه کتاب : *1100 پرسش چند قسمتی با طبقه بندی منحصر به فرد و هماهنگ با پیشروی در کلاس *استفاده از پرسش‌های 84 دوره آزمون‌های هماهنگ کشوری *پاسخ نهایی پرسش‌های محاسباتی همه‌ی فصل‌ها *پاسخ تشریحی پرسش‌های کلیدی *پرسش هایی برای دانش‌آموزان سخت‌کوش با پاسخ‌تشریحی متفاوت تر از همه جا و همه سایت ها