رستاخیز مردگان،نکرونومیکون،کتاب رستاخیز مردگان،کتاب نکرونومیکون

رستاخیز مردگان،نکرونومیکون،کتاب رستاخیز مردگان،کتاب نکرونومیکون

رستاخیز مردگان،نکرونومیکون،کتاب رستاخیز مردگان،کتاب نکرونومیکون

معرفی کتاب رستاخیز مردگان کتاب رستاخیز مردگان یا کتاب نکرومیکون توسط عبدالحضرت نوشته شده و از آن به عنوان مرموز ترین و خطرناک ترین کتاب جهان نیز یاد می شود. اثری جادویی و ترسناک که راز آن تا به امروز حل نشده باقی مانده است. اگر بخواهیم در رابطه با این کتاب توضیحاتی را به شما ارائه دهیم باید گفت که از این کتاب به عنوان خطرناک ترین متن نوشته شده جهان یاد می شود، چرا که بسیاری از افراد اعتقاد دارند که شما با خواندن این کتاب می توانید علاوه بر دانستن راز های جهان خلقت، دست به کارهای عجیبی مثل احضار روح و ارتباط با موجودات ماورا طبیعی و ترسناک بزنید. همین مسئله باعث شد تا این کتاب جایگاه ویژه ای در بین افراد علاقه مند به حوزه علوم

کلید سلیمان،کتاب کلید سلیمان،کلید گمشده حضرت سلیمان،آلیستر کورلی

کلید سلیمان،کتاب کلید سلیمان،کلید گمشده حضرت سلیمان،آلیستر کورلی

کلید سلیمان،کتاب کلید سلیمان،کلید گمشده حضرت سلیمان،آلیستر کورلی

کلید سلیمان،کتاب کلید سلیمان،کلید گمشده حضرت سلیمان،کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان نوشته آلیستر کورلی،کتاب آلیستر کورلی،کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان نوشته آلیستر کورلی،دانلود کلید سلیمان،دانلود کتاب کلید حضرت سلیمان آلیستر کرولی در این کتاب به معرفی شیاطینی پرداخته که جادوگران از آنها برای انجام مقاصد شیطانی خود استفاده کرده و یا آنها را می پرستند این ۷۲ شیطان همان شیاطین مطرودی هستند که حضرت سلیمان آنها را به غل وزنجیر کشیده هر نوع فتنه و فسادی که در دنیای امروز رخ می دهد بنوعی به این هفتادو دو دیو وسپاهیان آنها ارتباط دارد هیچ سحر شیطانی در دنیا انجام نشده مگر پای قدرت شیاطینی از این هفتادو دو دیو پلید در میان بوده

کتاب انگلیسی سلطنت کاذب شیاطین،کتاب سودومونارشیا،Pseudomonarchia Daemonum

کتاب انگلیسی سلطنت کاذب شیاطین،کتاب سودومونارشیا،Pseudomonarchia Daemonum

کتاب انگلیسی سلطنت کاذب شیاطین،کتاب سودومونارشیا،Pseudomonarchia Daemonum

چند برگ از کتاب انگلیسی Pseudomonarchia Daemonum یا سلطنت کاذب شیاطین ، ابتدا به عنوان ضمیمه De praestigiis daemonum توسط یوهان ویر ظاهر می شود. خلاصه ای از یک سنگ نارگیل شبیه ماهیت Ars Goetia ، حاوی لیستی از شیاطین و ساعتها و مراسم مناسب برای مجذوب کردن آنهاست. سودومونارشیا قبل از آن است ، و تا حدی متفاوت با ، آرس گوتیا نمونه صفحه کتاب قرار داده شده وَلِک (انگلیسی: Valac‎) نام یک دیو است که در کتاب کلید کوچک سلیمانی آمده است. بر اساس این کتاب وَلِک به شکل یک پسر بچه برهنه با مو های طلایی و چشمان زرد رنگ و دو بال فرشته است که سوار بر یک اژدهای دو سر است در کتاب گفته شده که وَلِک قدرت آشکار سازی مکان گنج ها