دانلود کتب ردیف اول تا سوم ویولن ابولحسن صبا ویرایش رحمت الله بدیعی(PDF و صوتی)

دانلود کتب ردیف اول تا سوم ویولن ابولحسن صبا ویرایش رحمت الله بدیعی(PDF و صوتی)

دانلود کتب ردیف اول تا سوم ویولن ابولحسن صبا ویرایش رحمت الله بدیعی(PDF و صوتی)

کتاب های آموزش ردیف نوارزی استاد ابولحسن صبا، بی شک یکی از بهترین کتاب های آموزش ویولن ایرانی می باشد که در هنرستان موسیقی تدریس می شده است، هم اکنون نیز این کتاب ها جهت آموزش ردیف ها، گوشه ها و دستگاه های ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند چنانچه استاد خالقی نیز در کتاب های خود بار های شاگردان هنر آموز را به کتاب های ردیف نوازی ابولحسن صبا ارجاع داده اند… این مجموعه شامل 3 کتاب PDF با نام های دوره اول ویولن ردیف استاد ابولحسن صبا ، دوره دوم ویولن ردیف استاد ابولحسن صبا و دوره سوم ویولن ردیف استاد ابولحسن صبا، ویرایش رحمت الله بدیعی می باشد… اجرای این قطعات با توجه به اینکه ردیف نوازی