شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار (PDF و صوتی)

شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار (PDF و صوتی)

شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار (PDF و صوتی)

دانلود رایگان کتاب شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار (چاپ آخر 85اُم – سال 1400) این کتاب جزو بهترین کتاب های موجود برای یادگیری ساز سنتور می باشد، در آموزشگاه های موسیقی نیز اساتید از این کتاب برای آموزش سنتور به هنرجویان استفاده می کنند. قطعات و ملودی های کتاب به گونه ای تنظیم شده اند که نیازی به تغییر کوک ساز وجود ندارد و همچنین برخی از قطعات موجود در کتاب به شکل ساده تری از شکلِ اصلی آن نوشته شده اند تا هنرجویان به آسانی بتوانند قطعات زیبایی را از ابتدای یادگیری بنوازند. این قطعات نوعاً از موسیقی محلی مناطق مختلف ایران و در چند