دانلود کتاب شورانگیز، آشنایی مقدماتی با دستگاه های موسیقی ایرانی (PDF و صوتی)

دانلود کتاب شورانگیز، آشنایی مقدماتی با دستگاه های موسیقی ایرانی (PDF و صوتی)

دانلود کتاب شورانگیز، آشنایی مقدماتی با دستگاه های موسیقی ایرانی (PDF و صوتی)

دانلود رایگان کتاب شورانگیز، آشنایی مقدماتی با دستگاه های موسیقی ایرانی برای سنتور شورانگیز تلاشی است برای برانگیختن شور و شوق هنرجویان سنتور برای یادگیری دستگاه‌ها و ردیف موسیقی ایرانی؛ کتابی است برای هنرجویانی که می‌خواهند با کلیتی از دستگاه‌های موسیقی ایرانی و مهم‌ترین گوشه‌های آن آشنایی یابند. برای درک بهتر فضای هر گوشه ‌‌ضربی‌ها، چهارمضراب‌ها و قطعات مشهور ساخته‌شده در آن گوشه نیز از ادبیات موسیقی دستگاهی قاجار و معاصر گزینش و ساده‌نویسی، و پس از معرفی هر گوشه درج شده‌ است که موجب تشویق هنرجوی مبتدی به ادامۀ فراگیری سنتور نیز هست. توالی آواز – ضربی (قطعات متر آزاد و قطعات با متر مشخص) در کتاب حفظ شده و از