دانلود رایگان کتاب دستور سنتور فرامرز پایور صوتی و PDF

دانلود رایگان کتاب دستور سنتور فرامرز پایور صوتی و PDF

دانلود رایگان کتاب دستور سنتور فرامرز پایور صوتی و PDF

دانلود رایگان کتاب دستور سنتور فرامرز پایور (صوتی & PDF) (چاپ آخر – 1396) در ابتدا کتاب با توضیحاتی در مورد تئوری موسیقی، نحوه ی مضراب گیری و نحوه نواختن آغاز میشود. سپس درس های ابتدایی که به صورت اتود هستند به هنرجو آموخته میشود. این درسهای یا همان اتودها برای تمرین نت و مضراب زدن ابتدایی میباشد و جنبه ی آهنگین ندارد. اولین درس آهنگین درس شماره 8 است که آهنگ “جونی جونی” است. بتدریج این کتاب در درسهای بعدی از تمپوی سریعتر و نتهای با ارزش زمانی کمتر(چنگ و دولا چنگ و ..) استفاده میکند ولی همچنان تا شروع درس 21