کتاب جوغن،کتاب جوغن ها،کتاب جوغان،کتاب جوغانها

کتاب جوغن،کتاب جوغن ها،کتاب جوغان،کتاب جوغانها

کتاب جوغن،کتاب جوغن ها،کتاب جوغان،کتاب جوغانها

کتاب جوغن ها جوغن یا جوغان یا به اصطلاح حکاکی بر روی سنگ و سودآبه از زمان کهن در ایران باستان کاربردهای مختلفی داشته است: در اصل جوغن در زبان آریایی به معنای کاسه و هاون است و دارای اشکال مختلفی از قبیل مربع , مستطیل , دایره و… است نمونه هایی از مطالبی که شما می توانید از کتاب جوغن ها یاد بگیرید جوغن تک دایره در حالت کلی مربوط به مقبره حاکم محلی بوده و در ۷ قدمی سمت طلوع آفتاب صبح قرار میگیرد، لذا در صورتی که کف آن به شکل مخروطی باشد اشاره به چاه پلمپ و پر شده ای در همان محوطه دارد که در ده متری و غرب آن قرار گرفته است. جوغن مستطیل نمادَ دنیای مردگان و کروکی تونل های زیر زمینی بوده که کشف ورودی آن (پلمپ شده با ساروج سفید