832 تست ریاضی1و2 ارشد و دکتری

832 تست ریاضی1و2 ارشد و دکتری

832 تست ریاضی1و2 ارشد و دکتری

اين فايل شامل حدود 832 تست منتخب رياضي عمومي ( 1) و ( 2) كارشناسي ارشد و دكتري از سال 91 تا 96 ميباشد (غير از سؤالات رياضي عمومي ( 1) و ( 2) كارشناسي ارشد و رياضي كه در پايان كتاب رياضي ( 2) وجود MBA ، سراسري رشتههاي مكانيك، عمران دارد). با توجه به اين كه تعداد اين سؤالات حدود 1800 عدد بود به دليل بالا بردن كيفيت و جبران كمبود زمان تستهاي بيكيفيت و تكراري (از لحاظ ذات و مفهوم) حذف شدند. ضمناً اين 832 تست نيز اولويتبندي شدند و 536 تست اول آن در واقع مهمتر از بقيه هستند (اگر فرصت كم داريد فقط 536 تست اول را پاسخ دهيد و اگر زمان داريد تمام آنها را). سعي كنيد مواردي نظير تستزني، بالا بردن سرعت، كاهش زمان پاسخگويي به هر تست را به خوبي تمرين

آموش SQL SERVER 2017

آموش SQL SERVER 2017

آموش SQL SERVER 2017

Microsoft SQL Server چیست ؟ Microsoft SQL Server یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین نرم‌افزارهای ساخت و مدیریت پایگاه داده محسوب می‌شود. در ادامه خواهیم پرداخت به اینکه نرم افزار sql چیست و کاربرد آن چیست و چگونه متولد شده است. در پاسخ نرم افزار sql server چیست بایستی گفت که یک بانک اطلاعاتی از نوع دیتابیس‌های رابطه‌ای یا Relational Database است که توسط کمپانی Microsoft ارایه شده، و وظیفه اصلی آن ذخیره و بازیابی اطلاعات براساس درخواست نرم‌افزارهای دیگر می‌باشد. این نرم‌افزار دارای نسخه‌های متنوع و متناسب با مخاطبان و محیط‌های کار مختلف است. برنامه sql server چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ د ر آشنایی با نرم افزار sql server، به این مطلب می‌پردازیم که SQL سرور چیست و اولین بار چگونه تولید