گیاه شناسی

گیاه شناسی

گیاه شناسی

گیاه‌شناسی یا زیست‌شناسی‌گیاهی یکی از رشته‌های زیست‌شناسی است که به مطالعه و بررسی زندگی و رشد و نمو گیاهان می‌پردازد. گیاه‌شناسی دربرگیرنده شاخه‌های بسیاری از علوم زیستی است که به بررسی گیاهان، جلبک‌ها و برخی قارچ‌ها می‌پردازند. از زیرشاخه‌های گیاه‌شناسی می‌توان به ریخت‌شناسی ، فیزیولوژی ، سیستماتیک و گرده‌شناسی اشاره نمود.

حشره شناسی کشاورزی

حشره شناسی کشاورزی

حشره شناسی کشاورزی

حشره شناسی کشاورزی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی زیرمجموعه گیاهپزشکی قرار گرفته است. هدف از این رشته استفاده از جديدترين آثار موجود و با تكيه بر روشهاي پيشرفته تحقيق، ضمن تربيت متخصصين مربوط، مهمترين نيازهاي علمي – تخصصي كشور در اين رشته تامين شده و زمينه‌هاي لازم جهت كاهش خسارت آفات گياهي فراهم گردد و نهايتاً افزايش راندمان محصولات كشاورزي حاصل شود.

پرورش کدو

پرورش کدو

پرورش کدو

در گذشته بصورت سنتی از دانه های کدوی تخم کاغذی برای دفع کرم کدو استفاده می شد . بعدها تحقیقات نشان داد که دانه های این گیاه و روغن حاصل از آن حاوی مواد مؤثره است ،که نقش عمده ای در معالجه peponen,prostaliquid,gronfing : ارزشمندی مانند غده پروستات و مداوای سوزش مجاری ادرار و معالجه تصلب شرایین دارد.مصرف دانه های این گیاه باعث تقویت و مقاومت بدن در مقابل عوامل بیماریزا می شود . امروزه کدوی تخم کاغذی در صنایع داروسازی خیلی مهم است و در سطوح وسیعی در آلمان،اتریش،مجارستان و رومانی کشت می شود .

آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای شیوه ای است که در آن با دقت و کنترل زیاد برای هر بوته یا تک درخت تامین می شود. این شیوه تا حد زیادی از نظر طراحی مشابه با روش آبیاری بارانی است. با این وجود در روش قطره ای مفاهیم جدیدی بکار گرفته می شود که در سایر روش های آبیاری ذکری از آنها به عمل نمی آید. این روش نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از نقاط دیگر در حال گسترش بوده و هر روز انواع گوناگونی از آن ابداع می گردد. همزمان، ساخت وسایل و تجهیزات آبیاری قطره ای نیز در حال گسترش می باشد

انبار کردن محصولات زراعی و باغی

انبار کردن محصولات زراعی و باغی

انبار کردن محصولات زراعی و باغی

انبارکردن محصولات زراعتی یک اصل مهم وضروری برای نگهداری مواد غذای ورساندن غذای های متنوع باکفیت عالی برای استفاده بشرضروری است. بنابرین برای انبارکردن محصولات به منظوراستفاده درفصل های نامناسب سال ویا هنگام وقوع جنگ ها، خشکسالی ها، قحطی ها وبرای مقابله باگرسنگی از زمان های بسیارقدیم درجوامع انسانی معمول بوده است.اکنون طرزنگهداری محصولات درشهرها ودرمناطق مختلف روستای برحسب فرهنگ وشیوه های زنده گی شان متفاوت میباشد. چنانچه معمولادروقت انبارکردن محصولات شان برای محافظت ازموجودات ضرردهنده وهم چنان حشرات مضره وعوامل محیطی که باعث فاسد شدن مواد غذای آن ها می شد جای مناسبی را انتخاب می کردند تا ازشرفاسد شدن، مواد غذای شان درامان باشند تا اینکه انسان ها بتوانند موادغذای خود را نظر به ضرورت شان ازیک فصل به فصل دیگرانتقال دهند.بخاطریکه

هرس درختان میوه

هرس درختان میوه

هرس درختان میوه

با توجه به اینکه اهمیت کشاورزی در ثبات، توسعه و استقلال اقتصادی بر همگام مبرهن می باشد، شرایط آب و هوایی و اقلیم بسیار گسترده ایران، موجب تنوع بسیار زیاد کاشت و کار محصولات کشاورزی به ویژه باغی شده است. در کتاب حاضر با عنوان هرس درختان میوه، به بررسی علمی و عملی هرس پرداخته شده است و هرس یکی از عملیات مهم باغبانی است که اجرای صحیح آن لازمه داشتن آگاهی و تخصص و تجربه است. در واقع رشد و نمو گیاهان را با تغییر در شرایط محیطی و یا دستکاری در خود گیاه می توان تنظیم کرد، برای رسیدن به چنین تغییراتی در گیاه از روش های فیزیکی مانند تربیت کردن و هرس کردن استفاده می شود. هرس منظم برای حفظ شکل و تعادل فیزیولوژیکی لازم برای گلدهی و میوه دهی ضروری است.