مجموعه کتابهای آموزش علم جفر

مجموعه کتابهای آموزش علم جفر

مجموعه کتابهای آموزش علم جفر

کاملترین مجموعه کتاب آموزش علم جفر در ایران جفر چیست؟ جفر از علوم غریبه است و به ادعای باورمندان، به تفسیر حروف و اسما، از طریق قواعدی که در آن تعریف شده می‌پردازد. به عبارت دیگر، جفر به دست آوردن مجهولات (پاسخ) است، از روی کلمات جملهٔ سؤال به‌ علاوه اطلاعاتی در مورد زمان سؤال و اسمائی از خداوند که با سؤال ارتباط دارند. در علوم مدرن و دنیای فعلی علوم ریاضیات مادر تمام علوم هست و همه علوم به ریاضیات وابسته هستند. حال در علوم قدیم و علوم غریبه جفر این کار رو انجام میده. جفر میتونه جواب تمام کلیه پرسش های انسان رو بده و راه حل مشکلات رو