آشنایی با مهارت های سواد مالی در بازارهای ارزهای دیجیتال 32 ساعت کد 99506801

آشنایی با مهارت های سواد مالی در بازارهای ارزهای دیجیتال 32 ساعت کد 99506801

آشنایی با مهارت های سواد مالی در بازارهای ارزهای دیجیتال 32 ساعت کد 99506801

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون آشنایی با مهارت های سواد مالی به منظور کارآفرینی در بازارهای آنلاین ارزهای دیجیتال کد دوره: 99506801 مدت دوره: 32 ساعت فرمت فایل: PDF

آموزش مجازی و شبکه آموزشی دانش آموز شاد 1400 ساعت 24 کد 99506942

آموزش مجازی و شبکه آموزشی دانش آموز شاد 1400 ساعت 24 کد 99506942

آموزش مجازی و شبکه آموزشی دانش آموز شاد 1400 ساعت 24  کد 99506942

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) سال 1400 کد دوره: 99506942 مدت دوره: 24 ساعت فرمت فایل: PDF

تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری با برنامه نویسی پایتون 24 ساعت کد 99506864

تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری با برنامه نویسی پایتون 24 ساعت کد 99506864

تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری با برنامه نویسی پایتون 24 ساعت کد 99506864

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری در دوره های تحصیلی با برنامه نویسی پایتون کد دوره: 99506864 مدت دوره: 24 ساعت فرمت فایل: PDF

نرم افزار تخصصی گرافیک رایانه ای فتوشاپ 48 ساعت کد 99506848

نرم افزار تخصصی گرافیک رایانه ای فتوشاپ 48 ساعت کد 99506848

نرم افزار تخصصی گرافیک رایانه ای فتوشاپ 48 ساعت کد 99506848

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون نرم افزار تخصصی گرافیک رایانه ای (فتوشاپ) کد دوره: 99506848 مدت دوره: 48 ساعت فرمت فایل: PDF

تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری با برنامه نویسی اسکرچ مقدماتی 24 ساعت کد 99506863

تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری با برنامه نویسی اسکرچ مقدماتی 24 ساعت کد 99506863

تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری با برنامه نویسی اسکرچ مقدماتی 24 ساعت کد 99506863

دوره آموزشی آزمون تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری در دوره های تحصیلی با برنامه نویسی اسکرچ مقدماتی کد دوره: 99506863 مدت دوره: 24 ساعت فرمت فایل: PDF

نرم افزار تخصصی اسکرچ (ویژه سازمان پژوهش) 20 ساعت کد 99506825

نرم افزار تخصصی اسکرچ (ویژه سازمان پژوهش) 20 ساعت کد 99506825

نرم افزار تخصصی اسکرچ (ویژه سازمان پژوهش) 20 ساعت کد 99506825

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون نرم افزار تخصصی اسکرچ (ویژه سازمان پژوهش) کد دوره: 99506825 مدت دوره: 20 ساعت فرمت فایل: PDF

اصول طراحی و تولید محتوی الکترونیکی مرتبط با درس تربیت بدنی 40 ساعت کد 99506894

اصول طراحی و تولید محتوی الکترونیکی مرتبط با درس تربیت بدنی 40 ساعت کد 99506894

اصول طراحی و تولید محتوی الکترونیکی مرتبط با درس تربیت بدنی 40 ساعت کد 99506894

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون اصول طراحی و تولید محتوی الکترونیکی مرتبط با درس تربیت بدنی کد دوره: 99506894 مدت دوره: 40 ساعت فرمت فایل: PDF