اپلیکیشن استعلام وضعيت اعتباری چک صيادی

اپلیکیشن استعلام وضعيت اعتباری چک صيادی

اپلیکیشن  استعلام وضعيت اعتباری چک صيادی

اپلیکیشن استعلام وضعيت اعتباری چک صيادی چگونه چک خود را در سامانه صیاد ثبت کنیم؟ طبق اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک از امروز می‌توانند به صورت اختیاری فرایندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامک‌های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند. در این زمینه لازم است تا صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک بدانند که چگونه می‌توانند چک را در این سامانه ثبت کنند. به گزارش ایسنا، در راستای اجرای تدریجی ضوابط قانون جدید چک که از ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید، یکی از ملزومات این قانون جدید ثبت فرآیندهای تایید و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد است تا تمام روند صدور و وصول چک در این سامانه ثبت و