چیت vip روسی

چیت vip روسی

چیت vip روسی

: چیت اندرودید معمولی : ✅ نمایش انمی ها (والهک و آنتن) ✅ لرزش گیر اسلحه ✅ شلیک به سر انمی ها(50%) ✅ آنتی بن معمولی و امنیت 70% ✅ پشتیبانی بصورت نوبتی ——————————————————————— چیت اندرودید Vip : ✅ نمایش انمی ها (والهک و آنتن) ✅ لرزش گیر اسلحه ✅ شلیک به سر انمی ها (100%) ✅ پرش بلند بدون دمیج ✅ دویدون سریع ✅ مجیک بولت : با یک شلیک انمی ها میمیرند ✅ آنتی بن Vip و امنیت 100% ✅ راه اندازی راحت و سریع ✅ پشتیبانی بصورت آنتی و بدون تاخیر و ….

چیت مخصوص گوشی های روت نشده

چیت مخصوص گوشی های روت نشده

چیت مخصوص گوشی های روت نشده

چیت PubG Mobile نسخه VIP | پابجی موبایل بروزرسانی در تاریخ ۱۸ فروردین ۹۹ (ساعت ۱۶:۰۰): قرار گیری چیت جدید بروزرسانی در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۹ (ساعت ۱۶:۲۵) : قرار گیری پکیج ۲ و۳ چیت بروزرسانی در تاریخ ۲۴ فروردین ۹۹ (ساعت ۱۴:۳۰) : قرار گیری یک چیت جدید بروزرسانی در تاریخ ۲۴ فروردین ۹۹ (ساعت ۱۶:۳۷) :قرار گیری یک چیت جدید بروزرسانی در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۹ (ساعت ۱۲:۱۴):قرار گیری چیت جدید ۷ بروزرسانی در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۹ (ساعت ۱۴:۵۵):قرار گیری چیت جدید ۸ بروزرسانی در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۹ (ساعت ۲۰:۳۰):قرار گیری چیت جدید ۹ بروزرسانی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۹ (ساعت ۵:۴۰ ):قرار گیری چیت جدید ۱۰ بروزرسانی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۹ (ساعت ۰۰:۲۸ ):بهبود چیت ۱۰ ، اموزش