پکیج کامل نمونه سوالات تستی کارشناسی رشته علوم انسانی و روانشناسی

پکیج کامل نمونه سوالات تستی کارشناسی رشته علوم انسانی و روانشناسی

پکیج کامل نمونه سوالات تستی کارشناسی رشته علوم انسانی و روانشناسی

پکیج کامل نمونه سوالات تستی مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی ( درس اندیشه اسلامی 2 ) و روانشناسی( درس معرفت شناسی )در یک فایل زیپ بهمراه پاسخنامه

پکیج کامل نمونه سوالات تستی مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی و علوم اقتصادی

پکیج کامل نمونه سوالات تستی مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی و علوم اقتصادی

پکیج کامل نمونه سوالات تستی مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی و علوم اقتصادی

پکیج کامل نمونه سوالات تستی و تشریحی مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی ( درس فیزیک پیشرفته و کاربرد طیف شیمی در شیمی آلی ) و علوم اقتصادی( درس پول و بانکداری الکترونیکی )

مشعل های صنعتی

مشعل های صنعتی

مشعل های صنعتی

در این مقاله در نظر داریم طرز کار و مزایای مشعل های صنعتی با تکنولوژی بالا و مدولار در جهت کاهش آلایندگی های احتراق و اثر آن در برچسب انرژی را توضیح دهیم.با ما همراه باشید.

تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله

تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله

تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله

چكيده کور ههای عملیات حرارتی همواره در سیستم های پالایشگاهی و پتروشیمیایی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. صدور حجم عظیمی از آلایند ههای زیست محیطی مانند اکسیدهای نیتروژن و کرب ند یاکسید در کنار هزین ههای مربوط به تعمیرات و بازدیدهای ادواری، موجب توجه بیشتر به مقوله بهین هسازی در کور هها شده است. احتراق بدون شعله به عنوان فرآیندی نوظهور، با داشتن ویژگ یهایی از قبیل کاهش صدور گازهای آلاینده، توزیع یکنواخت دما درکنار کاهش تن شهای گرمایی و آلودگ یهای صوتی در مشعل، نویدبخش ایجاد تغییر در سیست مهای احتراقی معمولی و حرکت آنها به سمت کاهش آلایندگی و هزین ههای عملیاتی و نگهداری شده است. در این مطالعه مشعل ساخته شده توسط شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت، با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی در شرایط هوای پیش گرم و غلظت اکسیژن 3 و %6