پیشگیری از جـــرم

پیشگیری از جـــرم

پیشگیری از جـــرم

«جزوه تایپ شده» پیشگیری از جــــرم – ( حاوی 19 صفحه) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد یدالله جعفری فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است.