پرسشنامه مصرف شبکه های اجتماعی

پرسشنامه مصرف شبکه های اجتماعی

پرسشنامه مصرف شبکه های اجتماعی

این پرسشنامه به سنجش میزان مصرف شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی(کلاسیک و موبایلی) و اهداف ا و انگیزه های کاربران می پردازد. متغیر های جمعیت شناختی اصلی نیز بررسی می شود. تفسیر: ندارد فرمت فایل: word تعداد صفحات: 1 (دو ستونه)

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سئوالی

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سئوالی

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سئوالی

این پرسشنامه برای سنجش سلامت عمومی GQ28 طراحی شده است که 28 سوال دارد. این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی است. راهنمای تفسیر: دارد نوع فایل: word تعداد صفحات :4

پرسشنامه سلامت معنوي پولوتزين و اليسون

پرسشنامه سلامت معنوي پولوتزين و اليسون

پرسشنامه سلامت معنوي پولوتزين و اليسون

این پرسشنامه 20 سوالی پولوتزين و اليسون است که به سنجش سلامت معنوی می پردازد. در ایران فراهانی نیا و همکاران(1384) آن را در پژوهش شان مورد استفادع قرار داده اند. تفسیر: دارد. فرمت فایل: word تعداد صفحات: 2