پاورپوینت هوش هیجانی

پاورپوینت هوش هیجانی

پاورپوینت هوش هیجانی

— اصطلاح هوش هیجانی برای نخستین بار در مجموعه مقالات آموزشی جان مایر و پیتر سالوی منتشر شد سپس با انتشار کتاب هوش هیجانی : چرا هوش هیجانی مهمتر از هوش عمومی است؟ اثر گلمن در سال 1995 . این اصطلاح بخشی از زبان روزمره ی روانشناسان گردید . پیش از 1995 تنها محدودی از محققان با این اصطلاح آشنا بودند اما امروزه این اصطلاح فراگیر شده است.