پروتکل آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس

پروتکل آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس

پروتکل آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس

پروتکل آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش تنیدگی: دانلود فایل ورد پروتکل آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش تنیدگی در قالب فایل ورد ۱۹ صفحه ای برای دانلود فایل کامل منوی خرید و دانلود را از همین صفحه کلیک کنید. خلاصه اجمالی فایل در ادامه آمده است. برای دانلود فایل کامل منوی خرید و دانلود را از همین صفحه کلیک کنید. تعریف نظری ایمن سازی در مقابل استرس : یک مداخله شناختی رفتاری مرکب از عناصری از قبیل اصول تدریس ، بحث سقراطی ، بازسازی شناختی، حل مساله، آموزش تنش زدایی، تمرین رفتاری و تصویر