تحقیق در رابطه با مدیریت منابع وابسته به تراکم پایانه در شبکه‌های ناهمگن شناختی

تحقیق در رابطه با مدیریت منابع وابسته به تراکم پایانه در شبکه‌های ناهمگن شناختی

تحقیق در رابطه با مدیریت منابع وابسته به تراکم پایانه در شبکه‌های ناهمگن شناختی

اخیراً با توسعه­ فناوری‌های دسترسی رادیویی و کاربرد اینترنت همراه، تقاضا برای خدمات اطلاعاتی با سرعت بالا، افزایش یافته است. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد از ترافیک تلفن همراه در خانه یا محل کار بوجود آمده‌ است. بنابراین، شبکه­ های مرسوم با چالش افزایش ظرفیت ترافیک خانگی مواجه می‌شوند. استفاده از فمتوسل به عنوان یک فناوری امیدبخش برای خروج ترافیک از ماکروسل­های اولیه و بهبود کیفیت سرویس (QoS) کاربران داخلی محسوب می­شود. (فناوری) رادیویی شناختی یک فناوری است که به کاربران اجازه می‌دهد تا محیط بی‌سیم را درک کنند و به دنبال طیف جایگزین برای دسترسی به آن باشند. در شبکه‌های ناهمگن، فمتوسل­ها می‌توانند با استفاده از رادیوی شناختی از طیف شبکه­ ی اولیه برای بهبود بهره­ وری طیف استفاده نمایند. در یک شبکه ­ی فمتوسل متراکم، اگر طرح مدیریت منابع فرکانس زمانی موثر