دفترچه محاسبات سازه بتنی 3 طبقه

دفترچه محاسبات سازه بتنی 3 طبقه

دفترچه محاسبات سازه بتنی 3 طبقه

دفترچه محاسبات سازه بتنی سه طبقه: شامل مراحل گام به گام طراحی سازه بتنی -بررسی نقشه های معماری -مراحل طراحی و بارگذاری سازه -انجام پروژه در نرم افزار ایتبس -آموزش تهیه نقشه های اجرایی -مورد تایید شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان -بسیار مناسب جهت آشنایی با روند محاسبات سازه و تهیه گزارش گیری و تهیه نقشه های محاسباتی سازه نرم افزارهای مورد استفاده: ایتبس و سیف و اتوکد معرفی مشخصات عمومی پروژه: این پروژه مربوط به یک ساختمان بتنی واقع در شهر گرگان میباشد که مشخصات کلی ان

پروژه ETABSسازه بتنی 3 طبقه با کاربری مسکونی

پروژه ETABSسازه بتنی 3 طبقه با کاربری مسکونی

پروژه ETABSسازه بتنی 3 طبقه با کاربری مسکونی

پروژه ساختمان 3 طبقه با کاربری مسکونی: -شامل : -نقشه های معماری: پلان،نما و برش -نقشه های سازه: تمامی دیتایل ها و جزئیات اجرایی -فایلهای محاسباتی سازه -فایل محاسبات ایتبس -فایل محاسبات سیف -اسکلت: بتنی -تعداد طبقات :سه طبقه -کاربری: مسکونی -نوع سقف: تیرچه بلوک -فونداسیون: نواری -مورد تایید نظام مهندسی و شهرداری بسیار مناسب جهت ایده و الگو گیری برای مهندسین محاسب و دانشجویان به عنوان یک دیتا بیس می باشد.