پروژه اکسل حقوق و دستمزد

پروژه اکسل حقوق و دستمزد

پروژه اکسل حقوق و دستمزد

پروژه اکسل حقوق و دستمزد شامل 4 بخش: 1- ثبت مشخصات و ليست پرسنل و اطلاعات مربوطه مانند مشخصات فردي ، ميزان حقوق ، اضافه کار، مزايا ، بيمه، مشخصات بانکي و … 2- صدور فيش حقوقي پرسنل 3- نمايش چارت و نمودار بر اساس حقوق و اضافه کار و … 4- توضيحات نرم افزار

پروژه اکسل سيستم بودجه بندي جامع به همراه پاورپوينت و متن پروژه و چارت

پروژه اکسل سيستم بودجه بندي جامع به همراه پاورپوينت و متن پروژه و چارت

پروژه اکسل سيستم بودجه بندي جامع به همراه پاورپوينت و متن پروژه و چارت

پروژه اکسل سيستم بودجه بندي جامع به صورت کامل همراه با متن مستندات و پاورپوينت ارائه و نمودار هاي مراحل و تحليل سيستم مناسب جهت ارائه پروژه و پايان نامه دانشجويان رشته حسابداري و مالي شامل 5 فايل : – فايل اکسل پروژه – فايل ورد توضيحات و معرفي – فايل پاورپوينت ارائه