طرح توجيهي توليد طناب پلاستيكي

طرح توجيهي توليد طناب پلاستيكي

طرح توجيهي توليد طناب پلاستيكي

طرح توجيهي توليد طناب پلاستيكي پيشگفتار با توجه به برنامه اقتصادي كشور، بر كسي پوشيده نيست كه در زمينه تحرك در ايجاد واحدهاي صنعتي بي‌تفاوت باشد. با فعاليت به برنامه‌ريزي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، كشور، كه تأكيد زيادي در زمينه خودكفايي دارد ما را بر آن است كه قدمي هرچند كوچك در پيشرفت صنعت كشور برداشته و بتوانيم از امكانات داخلي حداكثر استفاده را كرده و در استقلال كشور سهمي داشته باشيم. همانطوري كه مي‌دانيد ظهور سازمان اجتماعي و گسترش روزافزون آنها يكي از قضيه‌هاي بازار و آشكار تمدن بشريت است. به اين ترتيب و با نتيجه به عوامل مكاني و زماني ويژگي‌ها و نيازهاي خاص مربوطه به هر جامعه هر روز برتكامل و توسعه اين سازمان‌ها افزوده مي‌شود. بديهي است هر سازمان براي رسيدن

بسته آموزشي صفرتاصد هوشمندسازي كسب وكار

بسته آموزشي صفرتاصد هوشمندسازي كسب وكار

بسته آموزشي صفرتاصد هوشمندسازي كسب وكار

بسته آموزشي صفرتاصد هوشمندسازي كسب وكار هوشمندی کسب و کار عاملی موثر برای تحلیل هدفمند کسب و کار و تحلیل رقبای سازمان به منظور اخذ تصمیمات راهبردی و حتی چرخشهای آنی می باشد. منظور از هوش کسب و کار یا اصطلاحاً BI همه راهکارها و ابزارهایی است که با هدف معنا بخشی به داده‌ها و فرآیند تصمیم‌سازی، طراحی و پیشنهاد شده‌اند. هوشمندی سازمانی به افراد در هر سطحی از یك سازمان اجازه می دهد كه به اطلاعات دسترسی یافته، تعامل داشته و آنها را تحلیل كنند تا كسب و كار را مدیریت كرده، بازدهی را ارتقاء داده، عوامل موفقیت را كشف و به صورتی كارا عملیات سازمانی را تحقق بخشند. امروزه در سازمان های پیشرو مباحث برنامه ریزی جامع، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری در