طرح توجیهی احداث واحد تولید چیپس سیب زمینی

طرح توجیهی احداث واحد تولید چیپس سیب زمینی

طرح توجیهی احداث واحد تولید چیپس سیب زمینی

فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 8 موضوع طرح : طرح توجیهی احداث واحد تولید چیپس سیب زمینی و سیب زمینی نیمه آماده منجمد (فرنچ فرایز) ظرفيت : 600 تن در سال محل پیشنهادی طرح : قابل اجرا در استان لرستان درود و بروجرد سرمايه گذاري كـل: 81.016 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 81.016 ميليون ريال سهم تسهيلات: – ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 12 ماه ميزان اشتغال زايي : 26 نفـر