پروژه طراحی سازه فولادی سه طبقه

پروژه طراحی سازه فولادی سه طبقه

پروژه طراحی سازه فولادی سه طبقه

اين پروژه طراحي سازه و فونداسيون يک ساختمان اسکلت فولادي 3 طبقه به همراه دفترچه محاسبات و نقشه هاي اجرايي است طراحي بر اساس ويرايش 92 آيين نامه هاي مقررات ملي انجام شده طراحي سازه فولادي به روش lrfd و با نرم افزار etabs 15.2.2 مي باشد فونداسيون نواري با نرم افزار safe 14 و نقشه هاي اجرايي با autocad 2015 ترسيم گرديده است سقف پروژه کامپوزيت و سيستم باربري جانبي قاب خمشي متوسط فولادي و مهاربند همگرا معمولي است پروزه بسيار کامل و داراي تمام کنترل هاي ضروروي و محاسبات دستي مورد نياز به همراه تصاوير در دفترچه محاسبات مي باشد دقت شود اين پروژه به عنوان راهنما و مبنايي براي انجام پروزه هاي دانشجويي بسيار کاربردي و مفيد است لازم به ذکر است پروژه توسط اينجانب بهزاد جورابچي انجام شده و با