جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز

جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز

جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز

دانلود جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز در دسته های مختلف به همراه پیشنهادات و راهبردها ۱۲ ص فرمت word

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی (SF-36) در ۵ ص فرمت word پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی ، ۳۶ -SF توضیحات: پرسشنامه کیفیت زندگی یک پرسشنامه معتبر است و به طور گسترده برای ارزیابی کیفیت زندگی، به کار برده می شود. در ایران این فرم توسط منتظری و همکاران (۱۳۸۵) با رو ش ترجمه مجدد به فارسی برگردانده شده و روی ۴۱۶۳ نفر در رده سنی ۱۵ سال به بالا (میانگین سنی ۱/۳۵ سال)، که ۵۲ درصد آنها زن بودند، هنجاریابی شده است. ضریب پایایی گزارش شده برای خرده مقیاس ها از ۷۷٪ تا ۹۰٪ به غیر از خرده مقیاس سر زندگی که ۶۵٪ بوده است. در مجموع یافته ها

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ۸ ص فرمت WORD‌شامل ۱۹ سوال فهرست: معرفی پرسشنامه مبانی نظری روش نمره گذاری تست رضایت شغلی تفسیر نتایج پرسشنامه روایی و پایایی پرسشنامه هنجاریابی مقیاس منابع

دانلود پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL)

دانلود پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL)

دانلود پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL)

دانلود پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) ۱۱ ص فرمت word شامل ۱۱۳ سوال معرفی آزمون پرسشنامه رفتاری کودک از مجموعه فرم­های موازی آخنباخ ASEBA بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در ۸ عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، شکایت­های جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می­کند. دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکلات برون سازی شده را تشکیل می­دهند. این پرسشنامه مشکلات عاطفی- رفتاری و همچنین توانمندی­ها و شایستگی­های تحصیلی و اجتماعی کودکان ۱۸-۶ سال را از دیدگاه والدین مورد سنجش قرار می­دهد و نوعاً در ۲۰ الی ۲۵ دقیقه تکمیل می­شود.